MOJA IZOBRAŽEVANJA

 • Doktorica veterinarske medicine
 • Doktorica medicinskih znanosti (področje farmakologije, nevrobiologije)
 • Taborništvo
 • Temeljni tečaj za vodje enot
 • Pedagoško-andragoško izobraževanje (UP na Primorskem)
 • Usposabljanje internih predavateljev (Krka, d.d.)
 • Tečaj čuječnosti
 • Zeliščarski tečaj Divji vrt
 • Herbal making course (Wise Woman University)
 • Master Herbalist Diploma Course (Center of excellence)
 • Materia Medica Monthly (School of Evolutionary Herbalism)
 • Herbal Jumpstart (Rosalee de Floret)
 • Getting results with herbs (Rosalee de Floret)
 • 7 rivers of Healing (Susun S. Weed)
 • Basics of Herbalism (Herb Mentor)
 • Rosmary Remedies (Rosemary Gladstar)
 • Botanical mixology (EmilyHan)
 • Infused Herbal oils (Kami McBride)
 • Medical Cannabis (Healer)
 • CBD (Healer)
 • Viral infections (Medical Herbalism)
 • Fatique (Medical Herbalism)
 • Herbal Kitchen Remedy Solution (Kami McBride)
 • Herbs for spiritual heart (Medical Herbalism)
 • Foraging (gather and root) – common weeds
 • Herbal Teas (Kami McBride)
 • Biohacking your brain (Botanic Wise)
 • Herbal detox (Sacred Science)
 • Science and Art of Herbalism (Rosemary Gladstar)
 • Wise woman circle (Sacred Science)
 • Nourished with Paul Bergner (Botanic Wise)
 • Vitalist Herbal practicioner (School of evolutionary herbalism)
 • EatWeeds (Robin Harford)

+ en kup knjig, informacije na spletnih straneh, v znanstvenih člankih, monografijah…. + NARAVA največja učiteljica 🙂

+ ČLANICA School of evolutionary herbalism, HerbMentor, Healer community

Deli