Splošni pogoji in varstvo osebnih podatkov

SPLOŠNO

Splošni pogoji poslovanja TheGreenWitchSi, Tina Mele, s.p. (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se nanašajo na vse svetovalne storitve in izobraževalne programe, ki jih organizira TheGreenWitchSi, Tina Mele, s.p. (v nadaljevanju Ponudnik).

Vsaka uporaba spletnih strani thegreenwitch.si, ki so v lasti in upravljanju Ponudnika, vključno z brezplačnimi ali plačljivimi vsebinami, pomeni sprejemanje splošnih pogojev. Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezno storitev ali izobraževalni program, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani Ponudnika ter se lahko občasno spreminjajo.

Prijave in plačilo kotizacije

Prijava na storitev ali izobraževalni program se izvede z izpolnitvijo spletne prijavnice ali preko e-pošte info@thegreenwitch.si.

Navodila za plačilo in rok plačila za posamezno storitev, izobraževalni program prejmejo vsi prijavitelji po prijavi na e-poštni naslov, ki so ga navedli na prijavnici.

S prijavo in plačilom kotizacije na katerokoli storitev ali izobraževalni program se prijavitelj zavezuje, da v opredeljenih rokih uredil plačilo, posredovanje določenih informacij potrebnih za uspešno sodelovanje ali druge dogovorjene obveznosti.

Odpoved prijave

Ponudnik si pridružuje pravico, da vsako prijavo zavrne oz. odpove brez obrazložitve. To velja tudi v primeru, da je stranka že nakazala denar. V tem primeru Ponudnik denar vrne.

Odpoved s strani stranke je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov info@thegreenwitch.si. Skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije je 7 dni pred datumom storitve, začetka izobraževalnega programa. V primeru kasnejše odpovedi prijave, vam bo Ponudnik kotizacijo zaračunal v celoti.

Za posamezne storitve, izobraževalne programe lahko veljajo posebni pogoji poslovanja, ki so navedeni na prijavnici in se mora prijavitelj z njimi izrecno strinjati.

Vsebina

Vse pravice so pridržane, kopiranje vsebine ali dela vsebine ni dovoljeno, razen če je v posameznem primeru določeno drugače.

Vsebina storitev, izobraževalnih programov in informacije na spletnih straneh thegreenwitch.si so informativne narave in niso nadomestilo za posvet z zdravnikom ali zdravljenje. V nobenem primeru Ponudnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo (posredno, neposredno ali posledično), ki bi temeljila na informacijah te spletne strani ali na informacijah, ki so bile pridobljene v posamezni storitvi ali izobraževalnem programu.

Ponudnik po najboljših močeh natančno predstavi svoje storitve in izobraževalne programe, vendar so prijavitelji sami odgovorni za prijavo in kasneje za svoje rezultate. Ponudnik ne jamči ali daje garancijo za osebne rezultate, ki so med drugim odvisni tudi od posameznikovega znanja, količine časa in truda, ki ga vloži v implementacijo znanja.

Uporaba spletnih strani

Uporabnik spletnih strani se zavezuje, da NE BO:

  • žalil, obrekoval, grozil ali se drugače nesprejemljivo vedel proti drugim uporabnikom spletnih strani
  • objavljal nezakonite, nesprejemljive, neprimerne teme
  • kršil veljavne predpise in zakonodajo
  • oglaševal ali ponujal izdelke ali storitve brez predhodnega dogovora s Ponudnikom
  • na kakršnikoli drug način zavestno vznemirjal ali škodil Ponudniku in drugim uporabnikom

Ponudnik si pridržuje pravico, da iz baze e-naslovov brez predhodnega opozorila odstrani uporabnike, ki grobo kršijo te splošne pogoje.

Ponudnik si pridržuje pravico do napak na vseh svojih spletnih straneh in zanje ne prevzema odgovornosti.

Uporabnikom je dovoljeno uporabljati objavljene vsebine izključno le v osebne, nekomercialne namene.

Če imate kakšno vprašanje glede splošnih pogojev, pišite na info@thegreenwitch.si. Morebitne spore rešuje stvarno in krajevno pristojno sodišče Republike Slovenije.

PRAVILA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV NA SPLETNI STRANI THEGREENWITCH.SI

TheGreenWitch.si sledimo načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki ter delujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (EU 2016/679) in drugo veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Pravila varovanja osebnih podatkov (oz. politika zasebnosti) opisujejo, kako zbiramo in obdelujemo osebne podatke, ki jih posredujete z uporabo spletne strani thegreenwitch.si in podstrani, kakor tudi informacije, ki nam jih posredujete z nakupom produktov ali storitve, se vpišete na listo e-naslovov (npr. naročilo na e-novice, prenos brezplačnikov), postavite vprašanje ali nas kontaktirate z drugim namenom  ter če sodelujete v nagradni igri. 

Našo spletno stran lahko obiščete tudi brez navedbe svojih osebnih podatkov. 

S tem, da nam posredujete podatke jamčite, da ste stari več kot 18 let. 

Upravljavec osebnih podatkov je:

Tina Mele, Dvor 5c, 1210 Ljubljana-Šentvid; info@thegreenwitch.si

Katere podatke zbiramo

Osebni podatek je katerikoli podatek na podlagi katerega se lahko identificira  določeno fizično osebo, torej posameznika. Ne vključuje anonimiziranih podatkov. 

Zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke:

  • komunikacijske podatke, ki vključujejo kakršnokoli komunikacijo, ki nam jo pošljete ali preko kontaktnih obrazcev na spleti strani, preko elektronske pošte, sporočil in objav na socialnih omrežjih ali katerekoli druge komunikacije, ki nam jo pošljete
  • podatke strank, ki vključujejo podatke povezane z nakupom dobrin/soritev, kot so ime, naziv, naslov za račun, naslov za pošiljanje, e-poštni naslov, telefonska številka, drugi kontaktni podatki, podatki o nakupu, podatki o kreditnih karticah. Te podatke zbiramo zaradi dostave kupljenih dobrin/storitev in da vodimo evidenco transakcij. 
  • podatke o uporabniku, ki vključujejo podatke kako uporabljate spletno stran in katerokoli spletno storitev z vsemi podatki, ki jih objavimo na naši spletni strani ali preko drugih spletnih storitev. Te podatke obdelujemo, da vzdržujemo spletno stran in da zagotovimo relevantno vsebino za vas, da zagotovimo varnost spletne strani, da lahko izdelamo varnostne kopije strani, da lahko zagotovimo objavo in administracijo naše spletne strani in poslovanja. 
  • tehnične podatke, ki vključujejo podatke o vaši uporabi spletne strani. Te informacije lahko vsebujejo: spletno stran, prek katere ste se povezali z našim spletiščem, spletne strani, ki jih obiskujete z našega spletišča, čas trajanja obiska na naših spletnih straneh, število obiskov na naši spletni strani, vaš IP-naslov. e podatke pridobimo iz analitičnega sistema . Te podatke obdelujemo za statistične namene, da vzdržujemo in zaščitimo našo spletno stran in poslovanje, da zagotavljamo primerno vsebino in oglaševanje ter da lahko ocenimo uspešnost oglaševanja. 
  • marketinške podatke, ki vključujejo vaše preference glede prejemanja marketinških materialov in vaše komunikacijske preference. Te podatke obdelujemo, da vam omogočimo sodelovanje na natečajih, nagradnih igrah in brezplačnih vsebinah, da vam omogočimo prejem relevantne vsebine in oglaševanja ter da merimo in analiziramo uspešnost marketinga. 

Podatke o strankah, uporabnikih, tehnične in marketinške podatke lahko uporabimo za potrebe predstavljanja relevantnih vsebin in oglaševanja (vključno z Facebook oglasi in ostalimi metodami oglaševanja) in da merimo in razumemo učinkovitost takega oglaševanja. Te podatke lahko uporabgimo tudi za to, da pošljemo ponudbe in obvestila glede relevantnih storitev ali projektov, kot so spletni tečaji, knjige, webinarji, dogodki, delavnice, svetovalne dejavnosti.

Brez predhodne posebne odobritve ne zbiramo nobenih občutljivih podatkov. Občutljivi podatki se nanašajo na etnično pripradnost, verska in filozofska prepričanja, spolno usmerjenost, politična stališča, članstva v organizacijah, podatke o zdravstvenem stanju, genetiki in biometrične podatke. 

Kadar zbiramo osebne podatke po za namen izpolnjevanja pogodb (npr. dostava produktov/storitev) in nam ne zagotovite teh podatkov, morda zaradi tega ne bomo mogli izpolniti pogodbenih obveznosti. Če nam ne voste zagotovili potrebnih podatkov, bomo morda morali odpovedati dobavo produktov ali storitve, o čemer vas bomo ustrezno obvestili. 

Načini pridobivanja osebnih podatkov

Osebne podatke lahko pridobimo s tem, da nam jih neposredno posredujete (z izpolnitvijo kontaktnega obrazca ali poslanim elektronskim sporočilom. Nekatere podatke lahko avtomatsko pridobivamo ob vašem obisku spletne strani z uporabo piškotkov. 

Pravna podlaga, nameni, rok hrambe, ustrezna ravnanja

Upravljavec zbira, obdeluje in hrani tako posredovane osebne podatke skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov:

Osebni podatki, ki jih upravljavec zbira na podlagi zgoraj navedenih namenov in za dovoljeno obdobje hrambe oz. do preklica, bodo shranjeni v elektronski ali fizični evidenci osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka), ki so ustrezno tehnično zavarovane, ter do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe upravljavca.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

Pravice posameznikov

Posameznik ima pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi pravico do dostopa do osebnega podatka, popravka osebnih podatkov, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora, do neavtomatizirano sprejete odločitve, pritožbe nadzornemu organu, umika soglasja k obdelavi, kjer slednje lahko uveljavlja na e-naslovu: mele.tina@gmail.com

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: Tina Mele (Dvor 5c, 1210 Ljubljana Šentvid (info@thegreenwitch.si) če se posamezniku zastavijo dodatna vprašanja ali ni zadovoljen z odzivom in bi želel uveljavljati svoje pravice.

Pravica do pritožbe

Če posameznik meni, da so mu kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov, ima pravico do pritožbe pri nacionalnemu nadzornemu organu, Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, e-naslov: gp-ip@ip-rs.si.

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. O uporabi piškotkov so obiskovalci obveščeni ob prvem obisku spletne strani. Spletna stran ne posreduje piškotkov zunanjim ponudnikom storitev in jih ne uporablja za prikazovanje reklamnih sporočil.

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih spletna stran, ko jo obiščete, naloži v vaš spletni brskalnik. Nekateri piškotki so nujno potrebi za delovanje spletne strani. Piškotki ne vsebujejo nobenih osebnih ali drugih podatkov, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za identifikacijo uporabnika, zato priporočamo, da v njihovo uporabo privolite.

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, po poteku veljavnosti pa brskalnik piškotke samodejno izbriše. Uporabnik lahko vse piškotke ali piškotke za posamezno spletišče (domeno) izbriše tudi ročno ali pa uporabo piškotkov v brskalniku v celoti onemogoči. Navodila za izbris piškotkov ali onemogočitev njihove uporabe lahko najdete v sklopu pomoči vašega spletnega brskalnika. V primeru, da boste uporabo piškotkov v celoti onemogočili vam nekatere funkcionalnosti spletne strani ne bodo delovale pravilno.

Veljavnost in sprememba pravil

Splošni pogoji in pogoji varovanja osebnih podatkov so veljavni od 12.8.2020 ter se lahko spreminjajo skladno s spremembo predpisov.

Deli